Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

De Stichting heeft ten doel: het ontwikkelen, stimuleren en onderhouden van, alsmede het onderzoek en de uitvoering van de vriendschappelijke betrekkingen tussen de steden Most (Tsjechië) en Meppel (Nederland) op het gebied van:

a. kunst, cultuur en muziek;
b. sport en recreatie
c. het bedrijfsleven en economische betrekkingen;
d. de relaties tussen onderlinge overheden;
e. onderwijs;
f. gezondheidszorg en welzijn,
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht haar doel, op de in doelomschrijving gemelde gebieden, onder meer te verwezenlijken door:
– het opzetten, ontwikkelen en stimuleren van jeugd- en/of jongerenprojekten met name op het gebied van onderwijs;
– het organiseren van ontmoetingen en uitwisselingen van personen of groepen van personen;
– het organiseren van sportevenementen en evenemeneten op het gebied van kunst en cultuur;
– het geven van muziek-, dans- en zanguitvoeringen;
– het ontwikkelen en stimuleren van wederzijdse kennisoverdracht in de ruimste zin des woords;
– uitwisseling van delegaties met name op het gebied van het bedrijfsleven, overheden, onderwijs, gezondheidszorg en welzijn.

 

Zie bijlage

Oprichtingsaktie stichting Stedenband Meppel Most