In 2022 hebben weer verschillende uitwisselingsactiviteiten plaatsgevonden. 

(klik op de foto’s voor een vergroting, click photos to enlarge)

Flitsbezoek
Op 5 en 6 mei brachten burgemeester Richard Korteland en ambtenaar Marlot Niemeijer een flitsbezoek aan Most. Het bezoek was nuttig voor het versterken van de onderlinge band.

Deelname Korálek aan het Meppeler Muziekfestival. 

Op 21 mei nam het schoolkoor Korálek deel aan het Meppeler Muziekfestival. Het optreden van dit koor was weer één van de hoogtepunten van het festival.
In het recreatieve programma was het bezoek aan ‘This is Holland experience’ in Amsterdam een succes.

 

 

 

Studiereis

Van 12-17 juni maakten 15 studenten en 3 docenten van het Drenthe College en 8 leerlingen en 2 docenten van Stad & Esch een studiereis naar Most. 

Zie verder: Onderwijs 2022

 

 

Stagiairs Vissy Odborna Skola

Vier stagiairs van de Vissy Odborna Skola brachten van 20 juni tot 8 juli een stageperiode door in het stadhuis van Meppel.
De nadruk lag op het ontwikkelen van competenties: hoe pak je iets aan, initiatief nemen, zelf leren zoeken. De studenten hebben veel geleerd en ook veel van Nederland gezien. Er is een goede mix gevonden van op kantoor werken, activiteiten er omheen en zelf voorbereiden.

Aan het eind van de stageperiode reikte wethouder Klaas de Vries de certificaten uit.
Klik hier voor een verslag en een persoonlijke evaluatie van de vier studenten.

 

Deelname brandweer Meppel aan het Brandweerfestival in Most

Een groep van 12 brandweermannen en 2 -vrouwen heeft van 8 tot 10 september een bezoek aan Most gebracht. Zij namen deel aan het brandweerfestival dat samenviel met het jaarlijkse muziekfestival Mostecky Slavnost.
Tijdens de heenreis op donderdag 8 september is een bezoek gebracht aan de brandweer in Marienberg, de Duitse partnerstad van Most. Daarna in Most een warme ontvangst door de collega’s van de vrijwillige brandweer.

 

 

Enkele programma onderdelen:

* Op vrijdagochtend een bezoek aan de nieuwe kazerne van de beroepsbrandweer in Most.
* Op de vrijdagmiddag een interessante ‘coal-safari’, door het gebied van de bruinkoolmijnen.
* Deelname aan het brandweerfestival.

Tijdens de voorafgaande parade zijn de vlaggen van Nederland, Meppel en de brandweer geshowd. Burgemeester Jan Paparega heeft de Meppeler delegatie persoonlijk bedankt voor hun deelname aan de parade. Met name ook voor het meenemen van de bluswagen, ondanks de grote afstand.

Klik hier voor meer foto’s of hier voor een filmpje

 

Studiereis docenten VOŠ   

   

Zes docenten van de Vissy Odborna Škola brachten van 2 tot en met 6 oktober een bezoek aan Meppel voor een studieprogramma dat vooral gericht was op het zogenaamde ‘job-shadowing’, het kennisnemen van de manier van lesgeven. Op de maandag en de dinsdag vond dit plaats in het Drenthe College en enkele stageadressen. Voor de woensdag werd een recreatief programma georganiseerd: een stadswandeling, een bezoek aan Giethoorn en het Stedelijk Museum.

 

De delegatie bestond uit:

  • Radka Koubova                Verpleegkunde
  • Marta Gašparinová           Engels
  • Miluška Hanzlíčková          Voedingsleer
  • Vladka Müllerová              Verpleegkunde
  • Gábi Vlasáková                Tsjechische taal, Maatschappelijke zorg
  • Martina Babáková             Maatschappelijke zorg

Klik hier voor meer foto’s

 

Kwaya in de Grote Kerk            

Een deel van het schoolkoor Kwaya van de Vissy Odborna Škola werkte op zaterdagmiddag 8 oktober mee aan het jubileumconcert ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de Grote Kerk van Meppel.