Spolupráce Meppel – Most

Od 30. března 1999 jsou oficiálními partneři holandské město Meppel a české město Most. V roce 1997 Rotary Club Meppel zahájil spolupráci s Rotary Klub Most. Smlouva o partnerství byla podepsána 30. října 1999 starostou Meppelu, C. Bijlem a starostou Mostu, J. Šulcem. Místní správa v Meppelu založila “Nadaci spolupráce měst Meppelu a Mostu” s aktivitami pro zajištění této spolupráce. Starostové, Joh. C. Westmaas (Meppel) a Ing. V. Voska (Most) schválili tuto spolupráci podepsáním nové smlouvy v Mostě dne 30. října 2009. Spolupráce zahrnuje několik aktivit z oblasti sportu, hudby, kultury, umění, vzdělávání a vlády.

Upřesnění webových stránek

Na těchto stránkách naleznete informace o tom, jak bylo toto partnerství vytvořeno a jak jsou aktivity obou měst organizovány. Stránka Aktivity se skládá z digitálního archivu se seznamem všech akcí, které proběhly od začátku tohoto partnerství. O některých aktivitách této spolupráce, psali v minulosti místní novináři z Meppeler Courant. Útržky z novin byly publikovány i na těchto stránkách. Stránka Fotogalerie obsahuje fotky a odkazy na několik videí z různých zdrojů. Standartním jazykem na této stránce je holandština.