Docenten Drenthe College bezoeken Most.

Een aantal docenten van de afdeling Verpleegkunde van het Drenthe College en twee bestuursleden van de stichting Stedenband Most-Meppel brachten van 4 tot 8 februari een bezoek aan Most. Doel van deze studiereis was het onderzoeken van mogelijke vormen van samenwerking tussen het Drenthe College in Meppel en de Vyšší Odborna Škola in Most. De reis was mogelijk in het kader van het Europese subsidieproject “Erasmus plus”.

Het persoonlijke contact tussen docenten uit Meppel en Most werd wederzijds zeer op prijs gesteld. De Meppelers waren vooral geïnteresseerd in het leerplan en de stagemodellen die in Most worden gehanteerd. Ook was het voor hen interessant te zien hoe aan het verpleegkunde-onderwijs in Most vorm wordt gegeven.Tijdens het bezoek aan de school in Most woonden de docenten verschillende lessen bij en daarnaast kregen zij uitleg over het onderwijssysteem. Ook brachten zij een bezoek aan het ziekenhuis van Most, waar de directeur en de hoofdverpleegkundige uitleg gaven over de gezondheidszorg in Tsjechië. Een gepland bezoek aan de verschillende afdelingen van het ziekenhuis kon als gevolg van een heersende griepepidemie niet doorgaan.

De Meppelers brachten ook een bezoek aan een opvanghuis voor baby’s en oudere kinderen van ouders die niet bij machte zijn zelf voor hun kinderen te zorgen of uit de ouderlijke macht zijn ontzet. In elk van de 14 provincies van Tsjechië bestaat een dergelijk opvanghuis. Men was onder de indruk van de wijze waarop op een liefdevolle en tegelijk ook professionele wijze voor deze kinderen werd gezorgd. Ook werd uitleg gegeven over mogelijkheden van adoptie, zowel binnen als buiten Tsjechië.

In de evaluatie noemden de Meppeler docenten de studiereis inspirerend en blikverruimend. Verdere samenwerkingsvormen tussen het Drenthe College en de Vyšší Odborna Škola zullen worden uitgewerkt. Het gaat daarbij dan niet alleen om samenwerking op het gebied van de verpleegkundige opleiding, maar ook op het gebied van het opleiden van medewerkers voor de kinderopvang en voor- en naschoolse opvang. Er lijken ook goede mogelijkheden te zijn om Meppeler studenten hun stage te laten doorbrengen in soortgelijke instellingen in Most.